sakumlapaievadsnoriserikotajidalibniekifotosponsori
Dziesmu un deju svetki
Rigai 800

VIESU KOLEKTĪVI

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENOTAIS VĪRU KORIS
Diriģenti – MĀRA VĀRPA un ROBERTS ZUIKA

1985./86. gadā pēc Roberta Zuikas ierosmes Amerikas vidienē izveidojās sadarbība starp vairākiem latviešu vīru koriem, kas katrs darbojās savā pilsētā. Tagad jau daudzus gadus, katru pavasari tie rīko kopīgus koncertus kā apvienotais koris.
Šis apvienotais vīru koris sastāvēja no Čikāgas vīru kora (diriģente Māra Vārpa), Kalamazū vīru kora (diriģenti Roberts Zuika un Monika Daukste-Strautniece), Milvoku Daugavas Vanagu vīru kora (diriģents Ernests Brusubārdis III) un Klīvlendas vīru ansambļa TĒVZEME (diriģents Andris Ūdris).
Amerikas latviešu apvienotais vīru koris ir piedalījies 1990., 1993. un 1998. gada Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos.
1990. gadā Roberts Zuika piepulcēja arī Toronto (Kanāda) vīru kori VIESTURS (diriģente Vizma Maksiņa), Bostonas pilsētas dubultkvartetu TĒVIJA (diriģents
J. Ansbergs) kā arī atsevišķus dziedātājus no citām ASV un Kanādas vietām un šo apvienoto, paplašināto sastāvu nosauca – Amerikas latviešu apvienotais vīru koris KALĒJS.
Parasti atsevišķās kora vienības darbojas patstāvīgi un sniedz koncertus savās pilsētās, bet, kā apvienotais koris, satiekas tikai vīru koru kopkoncertos ASV un Kanādas Dziesmu svētkos.
Pēdējā laikā Amerikas Latviešu vīru koru darbība ir apsīkusi. Toronto vīru koris VIESTURS un Milvoku Daugavas Vanagu koris ir izbeiguši darbību.
Amerikas vidienē vēl aktīvi dzied un koncertē Čikāgas vīru koris un Kalamazū vīru koris.
Dziesmu svētkos Rīgai 800 ASV latviešu apvienotā vīru kora sastāvā būs Čikāgas vīru koris un divi pārstāvji no Kalamazū vīru kora. Apvienoto kori Rīgā uzņems un kopā koncertēs Kultūras un tautas mākslas centra RITUMS vīru koris TĒVZEME.