sakumlapaievadsnoriserikotajidalibniekifotosponsori
Dziesmu un deju svetki
Rigai 800

VIESU KOLEKTĪVI

Vīru koris BEL CHORUS
Diriģents Dāgs Eriks Enoksens (Dag Erik Enoksen)

Koris dibināts 2001. gada 9. janvārī Harstadē. Kora dziedātāji, kuru vecums no 22 līdz 50 gadiem, atlasīti no pieredzējušiem dziedātājiem, kas agrāk darbojušies dažādos
Ziemeļu Norvēģijas projektos, koros un grupās. Korī darbojas 17 dziedātāju, diriģents Dāgs Eriks Enoksens un pianists Hanss Jūliuss Edvardsens (Hans Julius Edvardsen).
Diriģents D. E. Enoksens (28 gadi) ir profesionāls dziedātājs un diriģents. Viņš ir nozīmīga persona Harstades kultūras dzīvē. Viņu bieži kā solistu un diriģentu aicina piedalīties dažādos ārzemju projektos.
Kora repertuārā ir garīgā mūzika, norvēģu tautas mūzika un popmūzika. Kora koncertdarbībā īpaši pieminami divi veiksmīgi koncertbraucieni pa skaistākajām Norvēģijas baznīcām, šos koncertus atzinīgi novērtējusi prese un 1,7 tūkstoši klausītāju.
Arī Rīgā būs iespēja klausīties kora BEL CHORUS dziesmās, jo Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas kamerkoris FORTIUS draugu kori uzņems tieši Dziesmu un deju svētku Rīgai 800 laikā.