sakumlapaievadsnoriserikotajidalibniekifotosponsori
Dziesmu un deju svetki
Rigai 800

VIESU KOLEKTĪVI

 
KORIS MONTAGSCHOR (ROSTOKA)
Diriģents Norberts Blūmeiers
 
Rostokas sieviešu kora Montagschor paši pirmsākumi meklējami 1964. gadā, kad Rostokā Johena Renca (Jochen Renz) un Prof. Dr. Hansa Zandiga (Hans Sandig) vadībā tika dibināti divi bērnu kori. 1979. gadā abi kori apvienojās koru ansamblī, tika izveidots pionieru koris un turpmāk katrai vecuma grupai bija savs koris - bērnu koris, pionieru koris un jaunatnes koris. 
Ik gadu Rostokas pionieru nama Nīksas tūristu bāzē tika rīkotas vairākas koru mēģinājumu nometnes, 2-3 reizes mēnesī kori uzstājās dažādos pasākumos. Notika vairāki vieskoncerti toreizējās PSRS pilsētās - Rīgā, Ļeņingradā, kā arī Ščecinā (Polijā), Karlovi Vari (Čehijā). Astoņdesmito gadu beigās diriģentu Johenu Rencu nomainīja viņa paša apmācītā Kristīna Kēlere (Kristina Köhler).
Vācijas atkalapvienošanās rezultātā koru ansamblim sākās grūti laiki - koncerti un nometnes notika reti, pastāvīgi mainījās mēģinājumu telpas, samazinājās dalībnieku skaits... Tomēr mazā meiteņu kamerkora dziedātprieks pieauga un drīz vien atkal radās iespēja koncertēt. Kulminācija bija kamerkora koncertceļojums uz Bredstrupu (Braedstrup) Dānijā 1992. gadā. Pieauga kora dalībnieču skaits un radās vēlme uzlūgt uz kora tikšanos kādreizējās kora dziedātājas. Tikšanās tika sarīkota 1993. gada rudenī kā pārsteigums kora tēvam Rencam viņa 65. gadu jubilejā. Dziedot un kavējoties atmiņās, radās vēlme dziedāt kopā ik nedēļas, vislabāk atkal pirmdienās.
Kristīna Kēlere (Kristina Köhler) piekrita bez kamerkora vadīt arī Atdzimušo kori, un 1994. gada jūnijā - koru 30 gadu jubilejā - tika sarīkots kopīgs meiteņu kamerkora, atdzimušā kora un kādreizējā pionieru kora, tagadējā bērnu kora Kinderchor Nordlichter koncerts. Šis koncerts bija kora Montagschor dibināšanas koncerts. Pēc piedzīvojumiem bagātā gada Atdzimušā kora dziedātājas vēlējās turpināt kopīgi dziedāt, korī tika integrēts meiteņu kamerkoris un izdomāts nosaukums Montagschor (pirmdienas koris - tālab, ka kora iknedēļas mēģinājumi notiek pirmdienās). Tika atjaunota tradīcija ik pusgadu rīkot mēģinājumu nometnes - vairs gan ne Nīksā, kā agrāk, bet Bartā (Barth), Grālā-Mīricā (Garaal-Müritz), Kēgsdorfā (Kägsdorf) u.c.
Kopš 1996. gada korim Montagschor ir jauns mākslinieciskais vadītājs - Norberts Blūmeiers un daudz jaunu dalībnieku. Pašlaik korī ir 35 aktīvas dziedātājas. Kora dziedātāju caurmēra vecums ir 31 gads, taču tajā dzied arī vairākas mātes un meitas, jaunākajai kora dalībniecei ir 13 gadu. Kora Montagschor programmu veido raibs daudzu kora mūzikas žanru sajaukums - tā repertuārā ir mūsdienu mūzika (H.Eislers, N.A. Rimskis-Korsakovs), klasikas un romantikas laika mūzika (V.A.Mocarts), vecmeistari (J.S.Bahs, G.G.Gastoldi), vācu tautasdziesmas, citzemju tautasdziesmas (afrikāņu, ungāru, ukraiņu), gospeļi un spiričueli. Koris bieži koncertē Vācijā, 2000. gadā tas piedalījās 2. starptautiskajā koru festivālā Ščecinā. Šogad koris vēlas kvalificēties Vācijas koru konkursam, kas notiks 2002. gadā. Kulminācija sieviešu kora dzīvē bija arī novērtējuma "ļoti labi" saņemšana 1999. gadā Mēklenburgas- Priekšpomerānijas federālās zemes koru apvienības koru skatē augstākajā kategorijā (A klasē). 

1995. gadā un 1998. gadā koris koncertējis arī Rīgā (1998. - piedalījās Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos). 

Koris Montagschor uzstāsies Dziesmu un deju svētkos Rīgai 800 un sniegs sev raksturīgu daudzveidīgu programmu. Kori Rīgā uzņems draugu koris BARONS no Rīgas Skolēnu pils.


No vācu valodas tulkojusi Marika Škapare.