sakumlapaievadsnoriserikotajidalibniekifotosponsori
Dziesmu un deju svetki
Rigai 800

VIESU KOLEKTĪVI

 
STOKHOLMAS LATVIEŠU KORIS
Diriģente Gaida Rulle

1944. gadā trimdā Zviedrijā ieradās Teodors Reiters. 1945. gadā viņš dibināja Stokholmas kori ar nosaukumu REITERA KORIS. Sešdesmit septiņdesmit cilvēku sastāvā šis koris daudzkārt piedalījās koncertos Zviedrijā, kā arī vienreiz Londonā un Norvēģijā. Pēc Teodora Reitera nāves 1956. gadā kora vadību īsu laiku pārņem viņa dēls Leons. Vēlāk koris turpina savu darbību ar nosaukumu VIDUSZVIEDRIJAS LATVIEŠU KORIS. Laika gaitā izmainās gan kora dalībnieku sastāvs, gan diriģenti: Arvīds Norītis, Andris Vītoliņš, Līga Puķīte, Gaida Rulle, Magdalēna Kalniņa. Tagad korī ar nosaukumu STOKHOLMAS LATVIEŠU KORIS Gaidas Rulles vadībā darbojas apmēram 20 cilvēku; notiek iknedēļas mēģinājumi un koncerti dažādos Stokholmas latviešu sarīkojumos.

Kopš REITERA KORA laika kora darbība ir turpinājusies bez pārtraukuma. Koris ir piedalījies visos Eiropas latviešu dziesmu svētkos - Hamburgā, Hanoverā, Ķelnē, Londonā, Visbijā, Līdsā, Minsterē, Helsingborgā. Atsevišķi kora dziedātāji ir piedalījušies arī dziesmu svētkos Amerikā un Kanādā. Pēc Latvijas suverenitātes atgūšanas koris ar neaizmirstamu sajūsmu piedalījās Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Rīgā 1990. gadā, kā arī 1993. gadā un 1998. gadā. Koris koncertējis arī Dānijā.

Diriģente Gaida Rulle dzimusi Stokholmā, Zviedrijā, 1959. gadā. Piedalījusies visos Eiropas latviešu dziesmu svētkos kopš 1964. gada. STOKHOLMAS LATVIEŠU KORI vadījusi no 1979. gada līdz 1990. gadam un atkal no 1999. gada. Bijusi virsdiriģente 1987. gada dziesmu svētkos Minsterē un 1989. gada dziesmu svētkos Helsingborgā. Vadījusi arī tautas mūzikas ansambļus.