sakumlapaievadsnoriserikotajidalibniekifotosponsori
Dziesmu un deju svetki
Rigai 800

VIESU KOLEKTĪVI

Kauņas Kultūras centra Tautas deju ansamblis SUKTINIS
Mākslinieciskā vadītāja Laima Mintaučkite – Rekašiene (kopš 1974. gada)

Savu radošo darbību ansamblis uzsācis 1936. gadā, tas ir vecākais tautas deju ansamblis Lietuvā. Tā laika kultūras namā nodibinājās meiteņu tautas deju kopa – šodienas SUKTINIS aizsācējs. Gadu gaitā deju kopa izauga par lielu vienotu kolektīvu ar diviem dejotāju sastāviem, koklētāju ansambli, instrumentālo ansambli un vokālo grupu. 1962. gadā, kolektīva tūkstošā koncerta sakarā, ansamblim tiek piešķirts godpilnais nosaukums SUKTINIS. Tas par gūtajiem panākumiem un labā mākslinieciskā līmenī propagandējot lietuviešu tautas mākslu.
SUKTINIS pirmais Lietuvā sāka veidot tematiskas koncertu programmas, par kurām iegūtas augstas vietas konkursos.
1976. gadā aizsākās tautas deju svētki Šoki tripki, kas daudzu gadu gaitā pārtapuši par tradicionālu starptautisku festivālu, kas notiek reizi divos gados, un kurā piedalās labākie Lietuvas ansambļi, un tautas deju cienītājiem ir dota iespēja iepazīt dažādu pasaules tautu folkloru. SUKTINIS dalībnieki, uzņemot viesus savās mājās, raduši iespēju koncertēt Latvijā, Igaunijā, Moldāvijā, Vācijā, Polijā, Čehijā, Dānijā, Somijā un citur.
1994. gadā ansamblis konkursa kārtībā iestājās Starptautiskajā folkloras asociācijā C.I.O.F.F. un tika ielūgts uz starptautisko festivālu ASV.
SUKTINIS ir izkopis skaistas kolektīva tradīcijas. Populāri kļuvuši kolektīva etnogrāfisko deju un rotaļu vakari. Katru gadu notiek jauno kolektīva dalībnieku “kristības”, un šis humora pilnais teatralizētais uzvedums allaž piesaista daudz skatītāju.
Horeogrāfes Laimas Rekašienes, orķestra vadītāja Tada Kvikļa un vokālās grupas vadītājas Rinaldas Burinskienes vadībā SUKTINIS arī turpmāk ar tautas dejām, skanīgām dziesmām un mūziku priecēs tautas mākslas cienītājus gan Lietuvā, gan citās zemēs.
Pateicoties tam, ka Kultūras nama DRAUDZĪBA Tautas deju ansamblis LELDE uzaicinājis ansambli SUKTINIS viesoties Rīgā Dziesmu un deju svētku Rīgai 800 laikā, arī mums būs iespēja iepazīt šo tradīcijām bagāto māksliniecisko vienību. Tautas deju ansamblim SUKTINIS rit 65. darba gads…