sakumlapaievadsnoriserikotajidalibniekifotosponsori
Dziesmu un deju svetki
Rigai 800

VIESU KOLEKTĪVI

Maskavas latviešu koris TĀLAVA
Diriģente TAMĀRA SEMIČEVA, koncertmeistare ŅINA ŠUBINA

Maskavas latviešu kultūras biedrības koris TĀLAVA dibināts 1993. gadā pēc toreizējā Latvijas vēstnieka Krievijā Jāņa Petera un atašeja diasporas jautājumos Laumas Vlasovas iniciatīvas.
Korī pašlaik dzied 36 dalībnieki. Koris TĀLAVA vairākkārt saņēmis diplomus kora mūzikas festivālos Moskovskaja vesna, piedalījies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos Gotlandē un Šjēnā (Skien).
Koris propagandē latviešu kora mākslu Krievijā (koncerti Vladimirā, Jaroslavļā), kā arī pašā Maskavā – Tretjakova galerijā, Gņesinu Mūzikas akadēmijā, Andrijaki Gleznu galerijā, baznīcās un citur.
Koris bija XXII Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku dalībnieks, bet tagad dziedās kopā ar Latvijas koriem Dziesmu un deju svētkos Rīgai 800.