sakumlapaievadsnoriserikotajidalibniekifotosponsori
Dziesmu un deju svetki
Rigai 800
Norise

    Folkloras un tautas mūzikas svētki Lieli ceļi, mazi ceļi ...      Bastejkalnā

Folkloras un tautas mūzikas svētki Bastejkalnā, pie Brīvības pieminekļa un Vērmanes dārzā Lieli ceļi, mazi ceļi, visi Rīgā satecēja

Latviešu tautasdziesmas godi pa dažādiem ceļiem saved kopā tradīciju zinātājus, pārmantotājus un kopējus no visiem Latvijas novadiem. Folkloras diena Rīgā iecerēta kā satikšanās prieks, kur "jaunums" satiek "vecumu", laucinieki pilsētniekus, bērni - tradīciju zinātājus, uzturētājus un kopējus, dziedātprieks sastopas ar dejotprieku, stāstītprasmi un spēlētprieku. Šajos godos neapdarinātā, nepieslīpētā, bet avota spirdzinājumu sevī nesošā tautas dziesma satiek smalko rīdzinieku muzicēšanu Rīgas 800 gadiem veltītajos Dziesmu svētkos. Tautasdziesmas godi ir iespēja katram rīdziniekam izdzirdēt savu tautasdziesmu, izdejot savu danci, noklausīties un izstāstīt savu dzīves spilgtāko atgadījumu kā pasaku, anekdoti vai uzdot kā mīklu. Tā visi kopā iepazīsim tautas gudrību mūsdienu pilsētas kontekstā. Šo svētku koncepciju izstrādājušas Māra Mellēna un Helmī Stalte. 

plkst. 10:00 
Dziesma Rīgai visaugstākajā tornī. Lielā pastaiga ar dziedāšanu
Torņi ir pilsētas smailes, tās tēla akcenti, no torņa var tālu redzēt un no augstuma tālāk skan. Laucinieki rotā un gavilē pakāpušies kalnā, pilsētnieki jau izsenis muzicējuši torņos. Folkloras dienas rīkotāji piedāvā iespēju projekta Pulkā eimu, pulkā teku konkursu uzvarētājiem un viesiem pakāpties Rīgas visaugstākajā tornī un uzdāvināt savu dziesmu Latvijas galvaspilsētai.
Sapņu Rīgas celšana Bastejkalnā
Mums katram ir sava sapņu māja, kurā mēs gribētu dzīvot. Akcija Sapņu Rīgas celšana piedāvās iespēju katram dalībniekam piedalīties mūžam negatavās Rīgas celšanā un apdzīvošanā. Ar savām sapņu mājām iepazīstinās bērni…
Bastejkalna ieskandināšana

plkst. 11:00 
Dziesmas Brīvības piemineklim

Dziesmā sevi izteic tautas dvēsele. Dziesmā var izgavilēt prieku, izdziedāt sāpes, ar dziesmu var aijāt vai mudināt, bet dziesmā var arī godu dot. Dziesmas Brīvības piemineklim būs tradīcijas kopēju dziesmu sardze tautas pamatvērtībām - Tēvzemei un brīvībai. 
Stāstnieku riņķis Ielūdz stāstnieku ķēniņi
Šis pasākums ceļ godā vēstītājfolkloru un stātītprasmi. Te pulcēsies Rīgas teiku un pasaku zinātāji, runāt un klausīties gribētāji. Būs īpašs konkurss - interesantākais stāsts par braukšanu uz Rīgu. 

plkst. 12:00 
Koncerts kopā ar viesiem Bastejkalna virsotnē
Dziedātprieks var izpausties gan kā sadziedāšanās, gan kā izrādīšanās, dalīšanās ar savu prasmi un dziesmu zināšanu koncertsituācijā. Šī forma būs īpaši piemērota tiem, kas nevēlas piedalīties, bet tikai vērot.
Ciemos pie Krišjāņa Barona Vērmaņdārzā
Tautas dziedātāji apciemos Dainu tēvu un ietērps to dziesmu un ziedu rotā.

plkst. 15:00
Dziesmu dziedu kāda bija
Etnogrāfisko un folkloras kopu sadziedāšanās ar Pulkā eimu, pulkā teku Dziedātāju konkursa uzvarētājiem. 

plkst. 16:00
Dziesmas Brīvības piemineklim

Folkloras un tautas mūzikas svētkos piedalīsies 15 bērnu folkloras kopas, deviņas folkloras un etnogrāfiskās kopas no novadiem un deviņas folkloras kopas no novadiem, viesi no Lietuvas, Igaunijas un Omskas apgabala. 

 

atpakaļ